Kui hästi toimib sinu wellness keskus
kui sina omanikuna oled eemal?

On sul piisavalt kilente?
On pakutavate teenustega rahul?

Kas su kliendid tulevad taas
tagasi ja soovitavad su keskust?

Vajad sa ausat tagasisidet
ja tegevusplaani?

Eesti English
 

 

Wellminded OÜ
on sinu partner
(enese)juhtimises ja
wellness teenuste arendamisel.


 


Wellminded OÜ eesmärk on aidata inimestel elada rikkalikku elu, hoida tervist ja osata juhtida nii ennast kui teisi. Meie äri fookuseks on aidata seda lähenemist rakendada sinu hallatavas tervisekeskuses vms wellness teenuste osutamisele orienteeritud ettevõttes.

Me aitame sul sinu enda ja sinu wellness teenustele orienteeritud firma tegevuse tulemusi märgata ja pakume praktikas läbi proovitud ning toimivaid lähenemisi seesmise arengu tõhustamiseks. Mõistes sinus endas ja sinu ettevõttes toimuvat on sul võimalik mõista, miks tegutsemise tulemused on sellel just sellised nagu on.

Meiega koostööst saad sa suuniseid, kuidas seniseid tegevusi muuta, et tulemused oleks enam inimese seesmist arengut soodustavad. 

 


    Me konsulteerime:


1) Kuidas luua uuele tervisele orienteeritud wellness-keskusele (sh SPA-d, hotellid, puhkekeskused, tervisekeskused vms) selle arendamise kontseptsioon?
 
2) Kuidas siduda omavahel praktikas toimivalt erinevaid enesearengu teel saadud teadmisi wellness keskuse (sh SPA, hotell, puhkekeskus, tervisekeskus vms) arenguga?
 
3) Kuidas läbi enesejuhtimise ja hetkes viibimise oskuse juhtida paremini teisi ning tagada parem klienditeenindus?
                        
 

Self guided audio tour app image